BANNER

GIẢI PHÁP HỆ THỐNG

GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRUYỀN HÌNH

- Tư vấn, thiết kế Giải pháp.
- Xuất Nhập Khẩu (XNK) thiết bị Phát Thanh – Truyền Hình.
- Cung cấp thiết bị , vật tư và triển khai lắp đặt hệ thống.
- Đào tạo – chuyển giao công nghệ và các dịch vụ (Service) trước và sau bán hàng.

GIẢI PHÁP TRUYỀN THANH KHÔNG DÂY

- Tư Vấn , Thiết kế giải pháp hệ thống Công nghệ thông tin (CNTT), Viễn Thông.
- Cung cấp thiết bị - vật tư.
- Triển khai lắp đặt , Đào tạo , chuyển giao công nghệ và các dịch vụ trước và sau bán hàng.

GIẢI PHÁP HỆ THỐNG ĐIỆN - ĐIỆN NHẸ (M&E)

- Xuất Nhập Khẩu (XNK) thiết bị , vật tư ngành Điện – Điện nhẹ.
- Tư vấn , thiết kế giải pháp hệ thống (Hệ thống mạng – Network , Hệ thống truyền hình, Hệ thống An Ninh – CCTV , Access Control , Hệ thống Âm Thanh Công cộng…)
- Cung Cấp Vật Tư, Thiết Bị.
- Triển khai lắp đặt , đào tạo , chuyển giao hệ thống và các dịch vụ trước và sau bán hàng.

GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

- Tư vấn , thiết kế giải pháp Hệ thống tích hợp.
- Xuất Nhập Khẩu (XNK) Các thiết bị - vật tư cho hệ thống theo yêu cầu .
- Cung Cấp vật tư thiết bị.
- Triển khai lắp đặt , Đào tạo và chuyển giao công nghệ , cùng với các dịch vụ trước và sau bán hàng với các Hệ thống tích hợp công nghệ.

TÍCH HỢP HỆ THỐNG - SYSTEM INTERGRATION

- Tư vấn , thiết kế giải pháp Hệ thống tích hợp.
- Xuất Nhập Khẩu (XNK) Các thiết bị - vật tư cho hệ thống theo yêu cầu .
- Cung Cấp vật tư thiết bị.
- Triển khai lắp đặt , Đào tạo và chuyển giao công nghệ , cùng với các dịch vụ trước và sau bán hàng với các Hệ thống tích hợp công nghệ.

BANNER

Đối tác