GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Chính trực – Cam kết
  • Tận tụy với khách hàng
  • Chuyên nghiệp
  • Tinh thần đồng đội
  • Nhân bản – hài hòa

GIẢI THƯỞNG VÀ THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Với những nỗ lực và quyết tâm của mình, tập thể Công ty EVS vinh dự đón nhận các thành tích và giải thưởng cao quý và danh giá từ các Cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức hiệp hội và từ các đối tác uy tín

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

“Xây dựng EVS trở thành Công ty dịch vụ công nghệ thông tin, truyền thông và phát triển phần mềm đẳng cấp quốc tế”