Giải pháp tích hợp hệ thống

Giải pháp công nghệ và tích hợp hệ thống

Là các dịch vụ liên quan đến việc nghiên cứu, phát triển và triển khai các ứng dụng tích hợp hệ thống và xây dựng mạng. Với mục đích là kết hợp các ứng dụng, quy trình hay hệ thống rời rạc lại, đảm bảo chúng hoạt động gắn kết chặt chẽ với nhau như một thể thống nhất.

  • Công nghệ lưu trữ và máy chủ

    Máy chủ là một thành phần không thể thiếu trong hệ thống công nghệ thông tin, có thể coi đây chính là bộ não trung tâm của cả hệ thống, được chia làm nhiều dòng khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng.

  • Giải pháp bảo mật

    Bất kỳ một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nào, khi đầu tư xây dựng một hệ thống CNTT hoàn chỉnh thì không thể thiếu các giải pháp về an ninh bảo mật cho hệ thống của mình.

  • Giải pháp hạ tầng mạng tổng thể

    Sự phát triển của doanh nghiệp gắn liền với sự phát triển của công nghệ thông tin. Khi hệ thống, quy mô khách hàng mở rộng, hạ tầng công nghệ thông tin cũng phải đáp ứng sự mở rộng đó.

Bạn có biết

$0m

Doanh thu viễn thông ngành viễn thông

0Tr

Số lượng thuê bao và sử dụng các gói cước dịch vụ ở Việt Nam

0%

Giá trị ngành công nghệ phần mềm Việt Nam 2019