We Are Always on The Lookout For Partners Who Can Help Our Customers Win.

HÃNG THIẾT BỊ – KHÁCH HÀNG – ĐỐI TÁC KINH DOANH

Qua nhiều năm kinh doanh, hiện nay EVS chúng tôi đã và đang duy trì sự cộng tác với các nhà sản xuất là các Hãng sản xuất lớn với các thương hiệu sản phẩm đã và đang khẳng định được Niềm tin với người sử dụng trên toàn thế giới. Rất nhiều hãng sản xuất tiêu biểu đã đồng hành cùng EVS Solutions chúng tôi cung cấp giải pháp và thiết bị trên lãnh thổ đất nước Việt Nam.
Chúng tôi cũng đã hợp tác thành công với nhiều Khách hàng và Đối tác lớn trong nước, đã triển khai và hoàn thành với tư cách nhà thầu chính cũng như nhà thầu phụ cho nhiều dự án lớn nhỏ, đã được công nhận với niềm tin trọn vẹn từ phía các Khách hàng và Đối tác.

LĨNH VỰC PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH – PHIM ẢNH
LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – VIỄN THÔNG
LĨNH VỰC CƠ ĐIỆN – ĐIỆN NHẸ (M&E)