Học ngôn ngữ lập trình nào để được trả lương cao nhất?

laptrinhvien
Lập trình viên là một trong những nghề nghiệp có thù lao tăng mạnh thời gian gần đây. Trung bình tại Mỹ, họ có thể nhận gần 100.000 USD/năm. Nhưng không phải lập trình viên nào cũng được hưởng mức lương cao chót vót. Sau đây là những ngôn ngữ lập trình mang về nhiều tiền nhất cho lập trình viên.
Lập trình viên đang là một trong những  nghề nghiệp hấp dẫn nhất nước Mỹ. Lương trung bình của một lập trình viên máy tính tại đây tăng mạnh và cao chưa từng có, 97.098 USD/năm. Đồng nghiệp của họ tại châu Âu dù kiếm ít hơn song cũng rất cao: trung bình 55.329 USD/năm, tăng từ 50.198 USD năm 2013.

Tuy nhiên, không phải lập trình viên nào cũng có mức lương tương đương nhau mà chênh lệch giữa các kỹ năng và ngôn ngữ. Sau đây là tổng hợp dữ liệu từ nghiên cứu của Brookings Institution hồi tháng 7/2014 và cung cấp cái nhìn rõ hơn về thu nhập của các nhà phát triển.

Dựa vào đó, các ngôn ngữ lập trình dưới đây được trả lương cao nhất:

12. PERL – 82.513 USD

11. SQL – 85.511 USD

10. Visual Basic – 85.962 USD

9. C# – 89.074 USD

8. R – 90.055 USD

7. C – 90.134 USD

6. JavaScript – 91.461 USD

5. C++ – 93.502 USD

4. JAVA – 94.908 USD

3. Python – 100.717 USD

2. Objective C – 108.225 USD

1. Ruby on Rails – 109.460 USD

Nếu muốn nhận lương cao nhất, bạn có thể làm việc tại Salesforce với thù lao từ 180.000 USD đến 200.000 USD/năm.

Du Lam (Theo BI)