Đối tác chính thức

homeslide2
Quan hệ – cấp độ hợp tác
Thiết lập quan hệ hợp tác và trở thành đối tác chính thức từ năm 1995

Cấp độ:

 • Đối tác phần mềm Bạch kim (Software Platinum Partner)
 • Đối tác Vàng trong mảng phần cứng (Gold Partner)
 • Đối tác cung cấp dịch vụ ủy quyền (Authorized Service Provider)
Giải thưởng tiêu biểu:
 • Đối tác đạt doanh số cao nhất
 • Nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất
 • Đối tác tăng trưởng cao nhất về dịch vụ
 • Đối tác có doanh số cao nhất đối với dòng sản phẩm lưu trữ HP 3PAR

IBM
Quan hệ – cấp độ hợp tác
Đối tác chính thức từ năm 2008

Cấp độ:

 • Đối tác cao cấp (Premier Business Partner)
Giải thưởng tiêu biểu:
 • Đối tác tăng trưởng tốt nhất của năm
 • Đối tác tích hợp hệ thống bán Pure Flex tốt nhất

ORACLE
Quan hệ – cấp độ hợp tác
Đối tác chính thức từ năm 2002

Cấp độ:

 • Đối tác Bạch Kim (Platinum Business Partner)
Giải thưởng tiêu biểu:
 • Đối tác có doanh số Database option cao nhất
 • Đối tác bán hàng tốt nhất.
 • Đối tác Coretech hàng đầu
 • Đối tác tăng trưởng cao nhất mảng Fusion Middleware

Quan hệ – cấp độ hợp tác
Thiết lập quan hệ hợp tác chính thức từ năm 2000, HPT là công ty thành lập Trung tâm Dịch vụ và giải pháp MS đầu tiên tại VN.

Cấp độ:

 • Đối tác Vàng của Microsoft về năng lực định danh và bảo mật (Identity and Security)
 • Đối tác cấp cao nhất (Licensing Solution Partner)
 • Đối tác chiến lược (NSI) duy nhất của Microsoft tại Việt Nam

Quan hệ – cấp độ hợp tác
Đối tác chính thức từ năm 1999

Cấp độ:

 • Đối tác Bạc (Silver Partner)
 • Đối tác chuyên biệt về bảo mật, truyền thông hợp nhất, Data Center (Security, UC, Data Center  Specialization Partner)
Giải thưởng tiêu biểu:
 • Nhà cung cấp giải pháp tốt nhất
 • Đối tác cung cấp giải pháp bảo mật tốt nhất
 • Nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tốt nhất

Quan hệ – cấp độ hợp tác
Đối tác chính thức từ năm 2010

Cấp độ:

 • Đối tác IIG (Information Intelligence Group Partner)

Quan hệ – cấp độ hợp tác
Đối tác chính thức từ năm 2012

Cấp độ:

 • Đối tác Kinh doanh của Software AG (Reseller Partner)

Quan hệ – cấp độ hợp tác
Đối tác chính thức từ năm 2010

Cấp độ:

 • Đối tác Bạc (Silver Partner)