homeslide2

Đối tác chính thức

Quan hệ – cấp độ hợp tác Thiết lập quan hệ hợp tác và trở thành đối tác chính thức từ năm 1995 Cấp độ: Đối tác phần mềm Bạch kim (Software Platinum Partner) Đối tác Vàng trong mảng phần cứng (Gold Partner) Đối tác cung cấp dịch vụ ủy quyền (Authorized Service Provider) Giải thưởng tiêu biểu: Đối tác đạt doanh số cao nhất Nhà cung cấp dịch vụ tốt…